GIAO LƯU VỚI HAI DOANH NHÂN TRẺ TIÊU BIỂU HỌ TRẦN NGHỆ AN

Giao lưu với 2 em Trần Văn Huệ và Em Diện, khi các em đi Phú Quốc nhận công trình lát đá của khu nghĩ dưỡng về.
Sinh 1987 nhưng các em là chủ doanh nghiệp trẻ Nghệ An, trên lĩnh vực khai thác và sản xuất đá ốp lát. Em Huệ còn là trưởng bộ môn phái võ Trần Gia được CT HĐHTVN trao quyết định với nhiệm vụ phát triển môn phái dòng họ.
Cần lắm những tuổi trẻ tài cao các em đã có uy tín và đứng vững trên thương trường và xã hội chúc mừng hai em.

Trả lời