HỘI THIỆN NGUYỆN HỒNG HÀ CỦA CÁC DOANH NHÂN HỌ TRẦN ĐANG CHUẨN BỊ 300 SUẤT ĂN CHO BỆNH VIỆN TÂM THẦN THỦ ĐỨC

Tiếp nối 200 suất ăn từ thiện hôm qua, trưa hôm nay ngày Phật Đản 15/5/2022 Hội Thiện nguyện Hồng Hà của các doanh nhân họ Trần 🇻🇳 đang chuẩn bị 300 suất ăn cho Bệnh viện tâm thần Thủ Đức 🙏🌹🌼🍀

Trả lời