Cảm ơn Cô Nguyệt, Chú Thành, chủ cơ sở bánh mì Nhân Hiệp Thành, 57 Nguyễn Quang Bích, Q. Tân Tình đã tiếp tục ủng hộ hoạt động thiện nguyện 1.000 ổ bánh mì

Hội Thiện nguyện Hồng Hà 🌹 và Hội doanh nhân họ Trần VN 🇻🇳 lại tiếp tục lên đường phát bánh mì cho bà con nghèo khắp thành phố.
Chiều nay, các doanh nhân họ Trần bớt chút thời gian chia thành các nhóm để đi phát bánh mì cho bà con nghèo.
Cảm ơn những tấm lòng vàng của mọi người.
 

Trả lời