Chung cư cáo cấp Opal Boulevard đường Phạm Văn Đồng

Chung cư cao cấp Opal Boulevard đường Phạm Văn Đồng.
Đầu tháng 7 được cấp sổ.
Hotline: 0939.530.888

Trả lời