THÔNG TIN ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN


Đề nghị Quý khách nhập đủ và đúng các thông tin sau:

1. Tên doanh nghiệp(*):

2. Điện Thoại(*):

3. Ngày Thành Lập(*):

4. Mã Số Thuế(*):

5. Giới tính(*):

6. Nơi đăng ký kinh doanh(*)

– Tỉnh/Thành Phố:

– Quận/Huyện:

– Xã/Phường:

– Số nhà tên đường:

7. Thông tin khác:

– Nơi làm việc(*):

– Chức Vụ (*):

– Lĩnh vực hoạt động:

– Mong muốn gì khi vào hội:

– Người giới thiệu:

                                     
Bạn có sẵn sàng là 1 thành viên có trách nhiệm, tuân thủ các quy định của Hội? và cam kết thông tin trên là đúng sự thật, sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật và Hội về những thông tin đã cung cấp..