HỘI DOANH NHÂN HỌ TRẦN VIỆT NAM THAM DỰ LỄ RA MẮT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MIỀN NAM

Hội doanh nhân họ Trần Việt Nam tham dự lễ ra mắt văn phòng đại diện Miền Nam, chiến lược giao thương hợp tác đầu tư Việt Nam – Bắc Úc.
Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

Đại diện gồm có:
– PCT HĐ họ Trần VN: Bác Trần Văn Thuyết.
– PCT HDN họ Trần VN: Chị Lương Thị Sao Băng.
– Trưởng ban TT HDN họ Trần VN: Trần Điện.

Trân trọng.

Trả lời