Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Tháp

Hội doanh nhân họ Trần VN, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai, Viện XD và QTKD, Công ty CP đầu tư và PT Kim Long Vạn Group vinh dự tháp tùng Thượng tướng, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc tại tỉnh Đồng Tháp và tặng quà Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Tháp ngày 22/9/2022.

Nguồn: https://dangcongsan.vn/quoc-phong-an-ninh/dong-chi-nguyen-trong-nghia-tham-tang-qua-can-bo-chien-sy-bo-doi-bien-phong-tinh-dong-thap-620205.html

Trả lời