Hào khí đông a – Muôn đời tỏa sáng

HÀO KHÍ ĐÔNG A – MUÔN ĐỜI TỎA SÁNG

Hội doanh nhân họ Trần Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức dòng họ của các doanh nhân họ Trần, tự nguyện thành lập, nhằm mục đích:1. Tập hợp, đoàn kết các doanh nhân họ Trần sinh sống ở trong nước và nước ngoài; bao gồm bên nội, bên ngoại, dâu, rể họ Trần; kể cả doanh nhân không mang họ Trần nhưng tự thấy phù hợp, yêu mến hoạt động của Hội và tự nguyện tham gia;
2. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên;
3. Giúp đỡ, chia sẻ với nhau kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, cơ hội kinh doanh và thông tin thị trường;
4. Giúp đỡ nhau trong cuộc sống; giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ Trần;
5. Tăng cường đoàn kết, giúp đỡ nhau trong dòng họ Trần; đấu tranh với những biểu hiện gây chia rẽ, lợi dụng, mất đoàn kết, gây mất uy tín dòng họ Trần; Tương trợ, giúp đỡ, phối hợp với các tổ chức khác trong dòng họ Trần để cùng nhau xây dựng cộng đồng họ Trần lớn mạnh.
6. Góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và cộng đồng họ Trần.

Trả lời