Hội doanh nhân họ Trần Việt Nam ký kết hợp tác với Hội môi trường GTVT

Hội môi trường GTVT Việt Nam chính thức thành lập Trung tâm tư vấn môi trường và dịch vụ tổng hợp; Trung tâm môi trường và sức khỏe GTVT phía Nam với nhiệm vụ hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành xử lý môi trường và tư vấn chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Chương trình chi tiết tại:
https://thanhnien.vn/hoi-moi-truong-gtvt-viet-nam-ra-mat-2-trung-tam-phia-nam-post1483748.html

Trả lời