Hội doanh nhân họ Trần VN 🇻🇳 dâng hương tại Việt Nam Quốc Tự nhân kỷ niệm 714 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn

Sáng 24/11/2022 (01/11 âm lịch), Hội doanh nhân họ Trần VN 🇻🇳 dâng hương tại Việt Nam Quốc Tự nhân kỷ niệm 714 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn.

Trả lời