Hội doanh nhân họ Trần VN và Hội thiện nguyện Hồng Hà tham dự đại hội họ Trần xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.

[Chuyện bây giờ mới kể]

Ngày 24/4/2022 tại Đại hội họ Trần xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, Hội Doanh nhân họ Trần VN và Hội Thiện nguyện Hồng Hà chỉ kịp trao tượng trưng cho một số bà con họ Trần gặp khó khăn trong tổng số 50 phần quà.

Cảm ơn anh Trần Hùng Mạnh Chủ tịch họ Trần xã Vũ Hòa đã giúp Hội Doanh nhân họ Trần VN và Hội Thiện nguyện Hồng Hà trao tận tay các phần quà cho bà con họ Trần tại địa phương.

Một lần nữa xin cảm ơn các doanh nhân họ Trần đã ủng hộ chương trình ý nghĩa này.

Trả lời