Hội doanh nhân họ Trần VN, Viện XD và QTKD, Công ty CP đầu tư và PT Kim Long Vạn Group vinh dự tháp tùng Thượng tướng, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW Nguyễn Trọng Nghĩa

 

Trả lời