Liên hiệp khoa học – sản xuất địa chất – môi trường miền nam

I. Cơ sở pháp lý và địa chỉ liên hệ:
1. Cơ sở pháp lý:
Liên hiệp Khoa học-Sản xuất Địa chất–Môi trường Miền Nam (The Productive Scientific Union for Geology and Environment of South Vietnam) viết tắt UGE được thành lập theo Quyết định số 10/HĐC ngày 20 tháng 3 năm 1998 của Hội Địa chất Việt Nam (nay là Tổng Hội Địa chất Việt Nam). Được Bộ Khoa học – Công nghệ & Môi trường cấp giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học & công nghệ số 583 ngày 30 tháng 7 năm 1998 và gia hạn lần thứ nhất ngày 12 tháng 9 năm 2001 vì kết quả hoạt động Khoa học – Công nghệ của UGE trong những năm qua. Sau khi Bộ Khoa học – Công nghệ & Môi trường được đổi tên là Bộ Khoa học & Công nghệ, Hội Địa chất Việt Nam được đổi thành Tổng Hội Địa chất Việt Nam. UGE đã được Bộ Khoa học & Công nghệ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số: A – 116 vào ngày 9 tháng 6 năm 2004. Ngày 5 tháng 7 năm 2006 Bộ Khoa học và Công nghệ đã điều chỉnh chức năng nhiệm vụ và tăng vốn của Liên hiệp từ 221.000.000đ (Hai trăm hai mươi mốt triệu đồng) lên 2.400.000.000đ (Hai tỷ bốn trăm triệu đồng).
Các đơn vị thuộc Liên hiệp:
– Văn phòng Liên hiệp.
– Trung tâm Sản xuất.
– Trung tâm Dịch vụ – Phân tích thí nghiệm.

Ban giám đốc Liên Hiệp:
1/ Ông: Trần Trung Hiếu – Tổng Giám đốc
– Uỷ viên BCH TW Tổng Hội Địa Chất Việt Nam.
2/ Ông Trần Văn Lã – Phó Tổng Giám đốc thường trực
– Uỷ viên BCH TW Tổng Hội Địa Chất Việt Nam
3/ Ông Bạch Ngọc Quang – Phó Tổng Giám đốc.

2. Địa chỉ liên lạc:
Liên hiệp khoa học – sản xuất địa chất – môi trường miền nam

Địa ChỈ: 61 Đường 12, P. Bình An, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
Văn Phòng: 2D Đường 25, P. Cát Lái, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.3740.8236 – 028.5402.1821 – FAX:  028.5402.1820
TGĐ: 0903 665 269- 0908.109.973 – PTGĐ: 0903.830.125
E-mail: [email protected]
Website: http://ugehcm.com/index.html

UGE rất hân hạnh được hợp tác với các cơ quan, đơn vị, công ty.
Mục tiêu họat động của UGE: vì chất lượng và lợi ích lâu dài của khách hàng.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA UGE

Chức năng, nhiệm vụ của UGE được nêu trong giấy chứng nhận hoạt động Khoa học và Công nghệ do Bộ Khoa học & Công nghệ cấp. Các lĩnh vực hoạt động Khoa học và Công nghệ của Liên hiệp gồm có:
– Nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ Khoa học & Công nghệ trong lĩnh vực điều tra thăm dò địa chất khoáng sản, địa chất thuỷ văn, địa chất công trình, xử lý nền móng, địa chất môi trường, khai thác và chế biến khoáng sản.
– Nghiên cứu, khảo sát, thiết kế và thi công các công trình cấp, thoát nước đô thị và nông thôn, bảo vệ bờ (sông, biển), đê đập, nền đường, nền sân bay.
– Dịch vụ KH & CN: khảo sát, thiết kế và vận hành các mạng quan trắc nước ngầm và lún đất do khai thác nước ngầm, đánh giá tác động môi trường các công trình, khu công nghiệp, khu khai thác nước ngầm; thiết kế phương án bảo vệ môi trường; khảo sát đo đạc địa hình tỷ lệ lớn và trung bình; xử lý chất lượng nước sinh họat và nước thải; thông tin, tư vấn và đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực công nghiệp khoáng sản, cấp nước, xử lý nền móng và bảo vệ môi trường.
Với chức năng, nhiệm vụ như trên, Liên hiệp đã và đang hoạt động các công việc như sau:
Thực hiện toàn bộ các bước liên quan đến các dự án thăm dò, thăm dò – khai thác, xin giấy phép khai thác thuộc lĩnh nước dưới đất, nước khoáng, khoáng sản, vật liệu xây dựng.
Thực hiện toàn bộ các bước liên quan đến khảo sát, đánh giá, xử lý nền móng công trình xây dựng các loại như: Dân dụng, công nghiệp, giao thông, bến cảng, sân bay, mỏ khoáng sản, bãi rác, thuỷ điện, thuỷ lợi…
Thực hiện toàn bộ các bước liên quan đến quan trắc lâu dài hay ngắn hạn tài nguyên nước dưới đất, quan trắc lún đất do khai thác nước dưới đất, bảo vệ và cải thiện môi trường địa chất, địa chất thuỷ văn, địa chất công trình.
Xử lý nước ăn uống, sinh hoạt, nước thải các loại.
Nghiên cứu và ứng dụng tiến  bộ KHKT các lĩnh vực: Địa chất, Khoáng sản, Địa chất thuỷ văn, Địa chất công trình và Môi trường.III. GIỚI THIỆU NHÂN SỰ CỦA UGE:
UGE tập hợp nhiều nhà Địa chất, Địa chất thuỷ văn, Địa chất công trình…có tên tuổi, có nhiều kinh nghiệm đã đảm đương nhiều chương trình, dự án cấp Nhà nước và các dự án vùng, khu vực trên lãnh thổ cả nước và đặc biệt trên phạm vi Nam.

Nhân sự gồm có:
Tiến sỹ Địa chất thuỷ văn: 01
Tiến sỹ Địa chất công trình: 02
Tiến sỹ Địa vật lý: 01
Kỹ sư Địa chất: 04
Kỹ sư Địa chất thuỷ văn – Địa chất công trình: 15
Kỹ sư Địa chất thuỷ văn – Địa chất công trình – Xây dựng: 05
Cử nhân Kinh tế: 03
Kỹ sư Trắc địa bản đồ: 05
Kỹ sư hóa: 02
Kỹ sư Môi trường: 03
Kỹ sư Trắc địa: 10
Cử nhân luật: 02
Trung tâm thí nghiệm: 15
Trung tâm sản xuất, Xây dựng: 20

Trả lời