Ts Trần Vinh Vũ, chủ tịch Hội doanh nhân họ Trần Việt Nam thay mặt Hội tham dự đại hội lần thứ VI Hội doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai

Trả lời